Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi w dniach 23-24.03.2016 r.

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20pokontrolny%20Komisji%20Rewizyjnej%2023-24.03.2016.pdf

Autor: Alicja Pietranis
Data utworzenia: 27-04-2016 13:34:59