Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 19.04.2016 r.

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Komisji%20Rewizyjnej%20RM%20-%2019.04.2016r..pdf

Autor: Alicja Pietranis
Data utworzenia: 18-05-2016 7:33:30