Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 26.01.2018r.

 

/files/files/Protokol_pokontrolny_26_01_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-02-2018 9:13:46
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 15-02-2018 9:15:02