Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 22.03.2018r.

 

/files/files/Protokol_pokontrolny_22_03_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 27-04-2018 11:58:00