Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w dniu 14.11.2018r.

 

/files/files/Protokol_52_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-01-2019 9:36:16