Zarządzenie Nr 125/III/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Treść Zarządzenia Nr 125/III/2015:

files/fck/597/Zarzadzenie_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_1_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_2_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_3_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_4_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 5 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_5_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015(1).pdf

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_6_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 7 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_7_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 8 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_8_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015(1).pdf

Załącznik Nr 9 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_9_Do__Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 10 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_10_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 11 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_11_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 12 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_12_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 13 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_13_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 14 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_14_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 15 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_15_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015(1).pdf

Załącznik Nr 16 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_16_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_17_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

Załącznik Nr 18 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_18_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015(1).pdf

Załącznik Nr 19 Do Zarządzenia Nr 125/III/2015 :

files/fck/597/Zalacznik_Nr_19_Do_Zarzadzenia_Nr_125_III_2015.pdf

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 25-03-2015 11:23:10
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 24-03-2016 9:24:37