Zarządzenie Nr 258/VII/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

files/fck/597/Zarzadzenie_Nr_258_VII_2015.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 16-07-2015 15:05:39
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 16-07-2015 15:05:39