Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi- obwody głosowania, siedziby i lokale obwodowych komisji ds. referendum

files/fck/21/obwieszczenie-obwody-2.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-07-2015 15:56:27
Autor edycji: Iwona Urban
Data edycji: 06-08-2015 16:59:24