Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

stawki za odbiór śmieci w posesjach zamieszkałych:

  • segergowane: 12 zł od osoby miesięcznie
  • niesegrgowane: 13 zł od osoby miesięcznie


 

stawki za odbiór śmieci w posesjach zamieszkałych przez więcej osób niż 4:

  • segregowane: 49 zł miesięcznie
  • niesegregowane: 54 zł miesięcznie


 

Wpłat należy dokonywać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca bieżącego roku  (12 rat) w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto nr:

87 1020 4724 0000 3002 0091 3418

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 23-07-2015 8:07:54
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 23-07-2015 11:03:14