Ogłoszenia

 

 

Mieszkańcu


Informujemy, że:


  1. Jeżeli uległa zmianie ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości (nastąpiło zmniejszenie lub zwiększenie);

  2. Jeżeli uległ zmianie sposób zbierania odpadów (segregowane lub niesegregowane);

  3. Jeżeli została sprzedana nieruchomość (nastąpiła zmiana właściciela):ŻŁÓŻ KOREKTĘ DEKLARACJI!


 

Powyższe zmiany1) będą miały wpływ na naliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać: telefonicznie (87 615 60 43) lub zgłosić się do ww. Urzędu, pok. nr 41 (II piętro) w godzinach:


poniedziałek 815 – 1530; wtorek – piątek: 730 – 1500.

 1) Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września1996 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 23-07-2015 8:08:23
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 24-07-2015 12:42:08