Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałcyh położonych na terenie Gminy Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 26-03-2021 10:39:00