Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (II kwartał)

Dochody:

files/fck/597/Rb-27s(2).pdf

Wydatki:

files/fck/597/Rb-28s.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

files/fck/597/Rb-NDS(6).pdf

Należności:

files/fck/597/Rb-N(4).pdf

Zobowiązania:

files/fck/597/Rb-Z(4).pdf

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.:

/files/files/Opinia%20RIO%281%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 27-07-2015 15:35:01
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 21-09-2015 10:34:25