Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu ( III kwartał)

Dochody:

/files/files/Rb-27S.pdf

Wydatki:

/files/files/Rb-28S.pdf

Nadwyżka/Deficyt:

/files/files/Rb-NDS.pdf

Należności:

/files/files/Rb-N.pdf

Zobowiązania:

/files/files/Rb-Z.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 21-10-2015 14:21:10