Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2016

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2016. Tematem wiodącym projektu powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, prowadzenie zdrowego życia oraz wyrabianie pozytywnych nawyków. Każdy projekt musi być zgodny z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Gołdap na rok 2016.

Terminy naboru wniosków:

    - I termin od 01.02.2016 do 02.03.2016r.
    - II termin od 01.06.2016 do 1.07.2016r.
    - III termin od 01.09.2016 do dnia 03.10.2016r.

    Wnioski należy składać wg ustalonego wzoru oraz zasad zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (do końca stycznia br. dokumenty zostaną udostępnione do pobrania). Dofinansowanie uzyskają wnioski, które spełnią ustalone kryteria oraz zostaną pozytywnie zaopiniowanie przez GKRPA.
    Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami realizować Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na 2016 rok.
    W razie pytań proszę się kontaktować z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Uzależnień pod nr tel. 87 615 60 37.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 18-01-2016 15:15:52