Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na rok 2019

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 31-12-2018 12:03:25
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 07-01-2019 10:22:19