Zarządzenie Nr 25/XII/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (...) na 2019 r.

Zarządzenie Nr 25/XII/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy na rok 2019.

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 31-12-2018 12:09:50
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 04-01-2022 15:20:16