Dokumenty do naboru wniosków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020

Autor: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data utworzenia: 31-12-2019 11:47:08
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 02-01-2020 9:28:25