Uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 02-01-2020 9:15:00
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 06-05-2021 11:05:32