Zarządzenie Nr 464/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z 31.12.2019 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .... na rok 2020

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 02-01-2020 9:22:48
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 02-01-2020 9:24:04