Zarządzenie Nr 914/XII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania ... na 2021

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 04-01-2021 8:57:43
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 06-05-2021 11:06:15