Informacja o naborze wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień w 2021 r. - nabór drugi

Nabór wniosków do drugiej edycji profilaktyki uzależnień.

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 odbędzie się w okresie od 17.05.2021 do 04.06.2021 r. 
Każdy, kto ma pomysł na działanie profilaktyczne może złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację takich projektów. Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1558/0/wnioski-i-ogloszenia.html.
Programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne.
W przypadku pytań można kontaktować się z Małgorzatą Tobolską, tel: 87 615 60 34 lub email: malgorzata.tobolska@goldap.pl.

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 06-05-2021 11:00:02
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 06-05-2021 14:40:44