Zarządzenie Nr 540/III/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok

Treść Zarządzenia:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20540_III_2016.pdf

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%284%29.pdf

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 5 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 7 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%207%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 8 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%208%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 9 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%209%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 10 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2010%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 11 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2011%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 12 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2012%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 13 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2013%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 14 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2014%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 15 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2015%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 16 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2016%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2017%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 05-04-2016 9:37:13