Zarządzenie Nr 550/IV/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok

Treść Zarządzenia:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20550_IV_2016.pdf

Załącznik do Zarządzenia:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%20Nr%20550_IV_2016.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 22-04-2016 12:44:36