Zarządzenie Nr 760/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw reformy oświatowej w Gminie Gołdap

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 29-12-2016 8:12:03