Zarządzenie Nr 803/I/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw reformy oświatowej w Gminie Gołdap

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 11-01-2017 13:38:46