Zarządzenie Nr 819/II/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające w sprawie określenia zakresu zadań oraz harmonogramu prac zespołu zadaniowego do spraw reformy oświatowej w Gminie Gołdap

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 06-02-2017 16:20:37
Autor edycji: Agnieszka Wojtala
Data edycji: 06-02-2017 16:22:11