Petycja w sprawie przekształcenia Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi w szkołę podstawową

Do Burmistrza i Władz Miasta i Gminy Gołdap wpłynęła petycja pracowników Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w sprawie utworzenia w budynku obecnego gimnazjum przy ul. Kościuszki 30 w Gołdapi nowej szkoły podstawowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) petycję pozostawiono bez rozpatrzenia ponieważ nie spełniała określonych ustawą wymogów.

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 26-01-2017 10:09:40