Petycja w sprawie zwiększenia środków na działalność osiedli - jednostek pomocniczych Gminy Gołdap w mieście Gołdap.

 

/files/files/Petycja_Osiedla.pdf

Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

11 marca 2019 r.

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28102%29.pdf

18 marca 2019 r.

files/files/PORZADEK_KOMISJI%28104%29.pdf

1 kwietnia 2019 r.

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28107%29.pdf

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 lutego 2019 r.:

/files/files/VIII_15_2019%281%29.pdf

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2828%29.pdf

Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 lutego 2019 r.

/files/files/Uchwala_Nr_VIII_74_2019%281%29.pdf

Rozpatrzenie petycji przez Burmistrza Gołdapi

/files/files/WIK_152_1_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 18-02-2019 10:25:16
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 19-07-2019 10:26:12