Petycja w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miejską w Gołdapi w/s przebiegu drogi wojewódzkiej DW 651 popierającego wniosek mieszkańców ulic: Suwalskiej, Kolejowej, 1-go Maja, Świerkowej, Zatorowej i ulic sąsiadujących w Gołdapi

 

/files/files/Petycja_19_02_2019.pdf

Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

11 marca 2019 r.

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28102%29.pdf

18 marca 2019 r.

files/files/PORZADEK_KOMISJI%28104%29.pdf

1 kwietnia 2019 r.

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28107%29.pdf

30 maja 2019 r.

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28125%29.pdf

14 czerwca 2019 r.

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28130%29.pdf

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2019 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_15%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-02-2019 7:54:31
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 14-06-2019 15:44:00