Petycja w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

 

/files/files/PETYCJA%20W%20SPRAWIE%20ZMIANY%20MIEJSKCOWEGO%20PLANU%20ZAGOSPODAROWANIA%20PRZESTRZENNEGO.pdf

PORZĄDEK KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

10 sierpnia 2020 r.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20%281%29.pdf

PISMO OSÓB WNOSZĄCYCH PETYCJĘ

/files/files/pismo%20od%20wnosz%C4%85cych%20petycj%C4%99%20-%20plan%20zagospodarowania%281%29.pdf

PORZĄDEK KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

27 listopada 2020 r.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2820%29.pdf

PETYCJA Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 29.04.2015 R.

/files/files/PETYCJA%20W%20SPRAWIE%20ZMIANY%20STREFY%20UZDROWISKOWEJ.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 22.02.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2835%29.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21.07.2020 r. oraz 17.12.2020 r.

/files/files/XXXIV_288_2021%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20-%20STREFA%20A%281%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 10-08-2020 13:31:13
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 20-05-2021 8:43:21