Petycja do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie masowych szczepień na COVID-19

 

PETYCJA:

/files/files/Petycja%20szczepionki%20COVID-19%281%29.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 10.02.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2834%29.pdf

UCHWAŁA nR XXXIII/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI Z DNIA 23 LUTEGO 2021 R.

/files/files/XXXIII_276_2021.docx

/files/files/XXXIII_276_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-02-2021 13:12:14
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 08-03-2021 9:48:35