Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie podjęcia uchwały " W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" "

 

PETYCJA:

/files/files/petycja%20w%20obronie%20prawdy%2C%20godno%C5%9Bci.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 10.02.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2833%29.pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI Z DNIA 23 LUTEGO 2021 R.

/files/files/XXXIII_277_2021.pdf

/files/files/XXXIII_277_2020.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-02-2021 13:32:01
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 08-03-2021 9:46:08