Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie podjęcia działań w kierunku dokończenia budowy toru rowerowego typu pumptrack położonego przy ul. Lipowej na tzw. "szpitalówie"

PETYCJA:

/files/files/petycja_pumptrack.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 19.03.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2838%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2822%29.doc

 

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2021RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPIz dnia 30 marca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 marca 2021 r.

/files/files/uchwa%C5%82a%20-%20PUMPTRACK%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20-%20PUMPTRACK%281%29.docx

 

Odpowiedź WIK.152.2.2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-03-2021 13:04:06
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 29-09-2021 9:15:33