Petycja do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie podjęcią natychmiastowych czynności kontrolnych o stanie zdrowia radnej

 

PETYCJA:

/files/files/petycja%20w%20sprawie%20stanu%20zdrowia%20radnej.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 19.03.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2839%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2823%29.doc

WYCOFANIE PETYCJI:

/files/files/wycofanie%20petycji%20ws.%20radnej%20.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 19-03-2021 11:30:35
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 20-05-2021 8:25:51