Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie referendum ludowego

 

PETYCJA:

/files/files/petycja%20-%20referendum%20ludowe.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 24.05.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2845%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2829%29.doc

UCHWAŁA NR XXXVI/303/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI Z DNIA 25 MAJA 2021 R. W SPRAWIE ROZPATRZYNIA PETYCJI Z DNIA 22 LUTEGO 2021 R.

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXXVI_303_2021%282%29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXXVI_303_2021%281%29.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-05-2021 8:05:04
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 04-06-2021 8:45:05