Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego spółki poprzez podjęcie uchwały nr XXVIII/238/2020

 

PETYCJA z dnia 25 marca 2021 r.

/files/files/petycja_usuni%C4%99cie%20narusze%C5%84%20prawa%281%29.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2847%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2831%29.doc

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVII_305_2021%281%29.pdf

/files/files/XXXVII_305%281%29.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-06-2021 9:58:09
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 26-08-2021 9:25:48