Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach 2.2.1: Podniesiene jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 11-12-2019 14:12:58