Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 19.10.2020 r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuję, że w dniu 21 października 2020 r. zorganizowane zostanie przy CPN Huzar zgromadzenie publiczne. Zgromadzenie rozpocznie się około godz. 10:00 i potrwa około 2 godzin. Celem zgromadzenia będzie protest rolników.

Około godz. 12:00 nastąpi rozwiązanie zgromadzenia i rozejście się osób biorących w nim udział.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 606 942 899; 87 615 60 60

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 20-10-2020 19:53:47