Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 18-05-2020 15:34:03