Uchwała Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok

Treść Uchwały:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20L_331_2017.pdf

Załącznik Nr _1 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_1%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _2 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_2%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _ 3 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_3%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _4 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_4%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _5 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_5%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _6 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_6%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _7 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_7%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _8 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_8%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _9 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_9%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _10 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_10%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr _11 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%20_11%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 13-04-2018 8:20:01