Uchwała Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gołdap na lata 2018-2032

Treść Uchwały:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20L_330_2017.pdf

Załącznik Nr 1 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Załącznik Nr 2 Do Uchwały:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Uchwa%C5%82y.pdf

Objaśnienia:

/files/files/Obja%C5%9Bnienia%282%29.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 13-04-2018 8:30:34