Dodatkowe informacje

Zobowiązania Gminy Gołdap:

Rb - Z na dzień 31.12.2017 r - /files/files/Rb-z%20_IV_2017.pdf

Rb - Z na dzień 30.09.2018 r- /files/files/Rb-Z_III%20kwarta%C5%82%202018.pdf

Uchwała Nr LXIX/421/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LXIX_421_2018%20Rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi%20z%2013%20listopada%202018%20roku_emisja%20obligacji.pdf

Uchwała Nr LXIX/419/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LXIX_419_2018%20Rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi%20z%2013%20listopada%202018%20roku_WPF%202018%20-%202032.pdf

Uchwała Nr LXIX/420/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LXIX_412_2018%20Rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi%20z%2013%20listopada%202018%20roku_zmiany%20bud%C5%BCetu.pdf

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu wydanej do budżetu na 2018:

/files/files/Opinia%20RIO-deficyt%281%29.pdf

Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu wydanej do budżetu na 2018:

/files/files/Opinia%20RIO%20-d%C5%82ug%281%29.pdf

Opinia RIO za I półrocze 2018:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20RIO%20-%20Pozytywna%20opinia%20-%20wykonanie%20bud%C5%BCetu%20za%20I%20p%C3%B3%C5%82rocze%202018.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 04-12-2018 11:04:38
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 04-12-2018 11:05:45