Uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020

 

/files/files/Uchwala_Nr_XVIII_159_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 15:17:00