Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 października 2019 r.

 

/files/files/Uchwala_Nr_XVIII_163_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 15:41:25