Uchwała Nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

 

/files/files/Uchwala_Nr_XVIII_166_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 15:45:43