Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Gołdapskiego zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową

 

/files/files/uchwa%C5%82a%20XIX_169_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-02-2020 14:25:45