Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

 

/files/files/UCHWA%C5%81A_NR_XX_173_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-03-2020 15:04:06