Uchwała XX/174/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przez utworzenie filii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w miejsce

 

/files/files/UCHWA%C5%81A_NR_XX_174_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-03-2020 15:08:16