Uchwała Nr XXVI/219/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXVI_219_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-09-2020 8:59:37