Uchwała Nr XXVII/222/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVII_222_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-10-2020 10:47:40